OP. DR. Aybanu Gökçen


OP. DR. Aybanu Gökçen

Ankara'da 1970 yılında doğdu. İlk ve Ortaöğretimini İstanbul'da tamamladı ve 1986 yılında Şehremini Lisesinden mezun oldu. İstanbul Tıp Fakültesini 1992 yılında tamamladı. Uzmanlık eğitimi için 1993 yılında girdiği Siyami Ersek Hastanesi'nde 1998 yılında ihtisasını bitirerek, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı unvanını haketmiştir. 1998 – 2015 yılları arasında Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerahisi Kliniği'nde görev yapmıştır. Meslek hayatı boyunca periferik damar hastalıkları ve özellikle ven hastalıkları üzerine çalışmış, bu konuda birçok bilimsel ortamda görev almış ve tecrübelerini paylaşmıştır. Halen Flebolji ( Ven Hastalıkları ) Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Görev Aldığı Dernekler

Fleboloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (Ocak2014 - Halen)

Fleboloji Derneği Genel Sekreteri (Ocak 2016 - Halen)

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Venöz Çalışma Grup Başkanlığı (2014 – 2016)

Üyesi Olduğu Bilimsel Dernekler

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD)

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği (UVCD)

Fleboloji Derneği

European Venous Forum

Bilimsel Toplantılardaki Görevleri

2015 Ulusal Vaskülar and Endovasküler Cerrahi Kongresi Düzenleme komitesi üyesi

2015 Ulusal Vaskülar and Endovasküler Cerrahi Kongresi Skleroterapi Kursu düzenleyicisi ve konuşmacısı

2013 - 2016 yılları arasında Venöz sistemle ilgili birçok lokal (Trabzon, Sivas, Samsun, İzmir, Bursa Adana) kurs ve toplantı organizasyonu ve konuşmacılığı

2013 Asya Vasküler cerrahi ve Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresinde “Küçük safen ven Yetmezliklerinde Tanısal yaklaşım ve tedavi Seçenekleri" Kursunu organizasyonu ve konuşmacılığı

2011 Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresinde Skleroterapi Kursu komuşmacılığı

2005’de İstanbul Siyami Ersek Hastanesinde yapılan Kritik Bacak İskemisi Sempozyumunu düzenleme Komitesi görevi

Yurtdışı Kurslar ve Eğitimler

2012 European Vascular Course, Maastrich / Hollanda, Master Class Venous Course (Sertifika Programı)

2014 European Vascular Course, Maastrich / Hollanda

2015 European Vascular Course, Maastrich / Hollanda, Master Class Venous Course (Sertifika Programı)

2016 European Vascular Course, Maastrich / Hollanda

2015 European Venous Forum, St Petesburg / Rusya

2015 European Venous Forum- HOW Course, Krakow / Polonya (Sertifika Programı)

2016 European Venous Forum- HOW PLUS Course, Modena / italya (Sertifika Programı), Derin Venöz Sistem Rekonstrüksiyon ve Valve Repair Kursu (İleri derece)

2014 Eylül ayında Maastrich Üniversitesi Vasküler Cerrahi Bölümünde European Vasculer Course ve Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Cess Wittens’in yanında Derin Venöz Sistem Patolojilerinde (tromboliz, derin venöz sistem stentleme, endovenektomi, venöz kapak tamirleri vb) observer olarak çalıştı.

Copyright © 2019 | izmirvaris.com